Kapcsolat

Elérhetőség:

Telefon:+36 75 510 115

E-mailt küldök

Oktatás

Megtekintett termékek

Rezgésdiagnosztikai tanfolyam II. szint


Új

A Rezgésdiagnosztikai tanfolyam II. szint  államilag elismert  tanfolyam a Gépállapot Felügyeleti Akadémán.

Több részlet

A Rezgésdiagnosztikai tanfolyam II. szint tanfolyam nyilvántartásba vételi száma: E-000480/2014/D002

Cégünk felnőttképzési intézmény, nyilvántartásba vételi száma: E-000480/2014.

A Rezgésdiagnosztikai tanfolyam II. szint tematikái, szervezése, vizsgarendje az ISO 18436 szabvány követelményei, előírásai szerint épülnek fel, és az oktatási rendszer állami minősítését a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 18. §-a szerint akkreditáltattuk.

Így a rezgésdiagnosztika területén az ISO 18436-2 szabványnak megfelelően hat tanfolyam elvégzésére van lehetőség (E-000480/2014/001-006). Ezek tematikái, tananyagai egymásra épülnek és a Rezgésdiagnosztikai tanfolyam II. szint a sorozatnak a második része.

Ezektől a tanfolyamoktól függetlenek a Termográfia szakterület tanfolyamai (ISO 18436-7), az Ultrahang Emissziós Gépállapot Vizsgálat (ISO-18436-6), a Gép Kenéstechnikai Elemző (ISO 18436-4), valamint a Kenéstechnikai Laboratóriumi Elemző tanfolyamok (ISO 18436-5), melyek ismeretanyaga külön-külön szintén egymásra épülnek.

Rezgésdiagnosztikai tanfolyam II. szint (5 nap, 30 óra)

 • Képesítés: Rezgésdiagnosztikai szakértő II. kategória
 • Előfeltétel: legalább 18 hónapos szakmai gyakorlat
 • Feltétel a Rezgésdiagnosztikai tanfolyam I. szint sikeres elvégzése
 • A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000480/2014/D002
 • A kurzus összhangban van az ISO 18436-2 szabvány követelményeivel
 • Géptan, forgógépek osztályozása, felépítése
 • Forgógépek meghibásodási lehetőségei, diagnosztizálhatósága
 • Rezgéstani ismeretek áttekintése
 • Érzékelők és mérőpontok kiválasztása
 • Fázis, időszinkronizált mérések
 • Coriolis erő, Lissajous görbék
 • Orbit analízis (bevezetés)
 • Vizsgálatok az idő- és frekvencia tartományban
 • Jelfeldolgozás, mintavételezés, aliasing, felbontás, Fmax
 • Átlagolás (lineáris, csúcstartó, idő-szinkron, …), átlapolás
 • Kifolyás, ablakolás,
 • Komplex spektrum, teljesítmény spektrum
 • Autókorrelációs, keresztkorrelációs függvények
 • Kereszt spektrum, koherencia
 • Referencia adatbázis felépítése
 • A gördülő elemes csapágyak fajtái, felépítésük és feladataik
 • Gördülőelemes csapágyak vizsgálata rezgésanalízissel
 • A gördülőelemes csapágyak hibafejlődési stádiumai
 • Rezgésdiagnosztikai elemzési módszerek
 • Moduláció, demodulált spektrum
 • Cepstrum analízis (bevezetés)
 • Enveloping, Shock Pulse, Spike Energy, PeakVue
 • Forgógépek mechanikai- és villamos eredetű hibáinak azonosítása
 • ExpertALERT szoftver felépítésének és kezelésének bevezető ismertetése
 • Automatikus, szabálybázisú diagnosztika működési mechanizmusa
 • Esettanulmányok, gyakorlati példák bemutatása
 • Mérési gyakorlatok, elemzések a Gépállapot Felügyeleti Gyakorló Központban
 • Elméleti vizsga: 100 tesztkérdés, 3 óra, elfogadhatósági részarány 70%
 • Gyakorlati vizsga: 4 mérés kiértékeléssel, 1 óra, elfogadhatósági részarány 75%