Vezetői nyilatkozat és minőségpolitika

Kapcsolat

Elérhetőség:

Telefon:+36 75 510 115

E-mailt küldök

Kategóriák

Vezetői nyilatkozat és minőségpolitika

 

Vezetői nyilatkozat

A DELTA-3N Kft. eredményes működése hosszú távon csak úgy biztosítható, ha szolgáltatásaink színvonalát a nemzetközi és hazai piac mindenkori igényeihez alakítjuk. Mivel társaságunk hírnevének, piaci pozícióinak erősítését az elvárásoknak megfelelő minőség, valamint a hatékony MIR rendszer működtetése garantálja, ezért kiemelt fontosságot tulajdonítunk mindazon tevékenységnek, amely céljaink elérését a minőség javításával, a termelési kultúra fejlesztésével segíti.

Minőségirányítási rendszerünket úgy kell működtetnünk, hogy az feleljen meg vevőink elvárásainak, a hazai és a nemzetközi előírásoknak, biztosítsa minőségpolitikánk megvalósulását és a társaságunk eredményességét, dolgozóink megélhetését. Kiemelt jelentőségű a vevői követelmények között az MVM Paksi Atomerőmű Zrt elvárása a nukleáris biztonsággal összefüggésben a biztonsági kultúra folyamatos fejlesztése. A követelménynek mind a vezetés, mind pedig a dolgozók elkötelezetten meg kívánnak felelni. A vezetés kötelezettséget vállal arra, hogy a nukleáris biztonságot a döntéshozatal során figyelembe veszi, és azt semmilyen döntés nem veszélyezteti.

A DELTA-3N Kft. vezetése nevében a minőségirányítási vezetői feladatokat Nagy Istvánné Minőségirányítási vezető (továbbiakban: IRÁNYÍTÁSI VEZETŐ, IV) látja el a minőségirányítási rendszer bevezetésével és fenntartásával.

A minőségirányítási rendszer ellenőrzéséért, felügyeletéért az IV a felelős. Hatásköre minőségirányítási kérdésekben a társaság teljes területére, valamennyi szervezeti egységére és valamennyi tevékenységére kiterjed.

 Az ügyvezető jóváhagyja a minőségirányítási rendszer dokumentumait, a felső vezetőség biztosítja a szükséges anyagi erőforrásokat, az Irányítási Vezető tervezi, koordinálja, felügyeli az ellenőrzési intézkedéseket, felelős annak működőképességéért, és az utasítások következetes végrehajtásáért.

Eddig elért eredményeink megőrzése és azok jövőbeni továbbvitele érdekében a 2017. 10.01.-től elrendelem a minőségirányítási rendszerben előírt követelmények következetes betartását.

Politika

A DELTA-3N Kft. tevékenysége során kiemelt értékként kezeli a minőséget, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa végzett tevékenység folyamatosan feleljen meg az állandóan változó igényeknek és elvárásoknak akképpen, hogy minőséget folyamatosan javítja.

Céljaink megvalósítása érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ ISO 19443:2019 szabványok szerinti minőségirányítási rendszert működtetünk.

A rendszer kialakításával és folyamatos fejlesztésével kívánjuk elérni azt, hogy az összes olyan tevékenység, mely minőségi hatással jár, ellenőrzött folyamat legyen és ezek a folyamatok, megfeleljenek a hatályos jogszabályi, szakmai, szabványi, valamint külső és belső, hatósági előírásoknak, a Nukleáris Biztonsági kultúra fejlesztésére vonatkozó elvárásnak, az általunk vállalt egyéb követelményeknek.

A DELTA-3N Kft. tevékenységét teljeskörűen dokumentálja, melynek következtében folyamatosan objektív adatok állnak rendelkezésünkre, melyek lehetővé teszik a minőségi teljesítés mértékének megállapítását, a teljesítmény folyamatos javítását, és a megfelelő nukleáris biztonsági megfontolásokat.

Rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy mindenkor megfeleljünk MIR és azITNS kockázataink jellegének és nagyságának.

A DELTA-3N Kft. tevékenysége során folyamatosan törekszik a modernebb, jó minőségű, biztonságos technológiák és anyagok alkalmazására és bevezetésére.

A DELTA-3N Kft. figyelmet fordít a folyamatos oktatásra és a hatékony belső és külső kommunikációra, mivel ezeket a precíz és erőforrás takarékos munkavégzés alapfeltételeinek tartja.

Irányítási rendszerünkről, minőség politikánkról folyamatosan tájékoztatjuk dolgozóinkat, alvállalkozóinkat, beszállítóinkat azért, hogy az általuk végzett tevékenységek megbízhatósága és minősége megfeleljen a velünk szemben támasztott belső és külső követelményeknek, a vevőink igényeinek és elvárásainak, továbbá ösztönözzük őket az minőség irányelveink átvételére.

Célokat és előirányzatokat tűzünk ki, amelyek teljesülését rendszeresen felülvizsgálunk.

Elkötelezettek vagyunk a minőségi munkavégzés, továbbá a minőségirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztése iránt, és, hogy biztosítjuk, hogy más prioritások ne veszélyeztessék a nukleáris biztonságot.

Minőségirányítási politikánkat rendelkezésre bocsájtjuk minden érdekelt fél részére.  

Meggyőződésünk, hogy céljaink megvalósításának feltétele a vezetőség által nyújtott személyes példamutatás és a munkatársak bevonása.

Budapest, 2021.06.01.

Kungl Zsolt

Ügyvezető igazgató


left MSZ EN ISO 9001:2015:375/2018

Delta-3N Kft. 1996-2021. All rights reserved.