Negyedik generációs, megbízhatóságközpontú karbantartás

Kapcsolat

Elérhetőség:

Telefon:+36 75 510 115

E-mailt küldök

Kategóriák

Ebben a cikksorozatban áttekintjük a negyedik generációs karbantartás kialakulását, sajátosságait és eszköztárát, valamint a karbantartás stratégiai megközelítésének fejlődését. Ezt a komplex stratégiát kell szolgálnia a gépvédelemnek és az alkalmazott on-line és off-line forgógép rezgésdiagnosztikai rendszereknek, eljárásoknak, módszereknek.

Az RCM (Reliability Centered Maintenance, vagy magyarul Megbízhatóság központú karbantartás) egy olyan karbantartási stratégia, amely napjainkban már a tervezés során is hatással van a kialakuló technológiai rendszerekre, a betervezett gépek kiválasztására, a gépek és technológiák fontossági osztályainak kialakítására, és az adott géposztály karbantartási stratégiájának meghatározására a termelő üzemekben. Ezért az RCM módszerei, eszköztára, megközelítése az un. negyedik generációs ipari termelés és a negyedik generációs karbantartás központi szereplőjévé vált.

Természetesen vállalati szinten a tömegtermelés területén a TPM, a bonyolult technológiákat és gépeket alkalmazó repülőgép ipari, energiatermelő, vegyipari, bányászati, stb. cégek az RCM, vagy az RBM stratégiákat alkalmazzák a korszerű, negyedik generációs karbantartás uralkodó karbantartási filozófiájaként. Az újdonság a negyedik generációs iparban a termelés és a karbantartás stratégiai szintű megközelítése, amely az adott termelési ágazat igényeit legjobban kiszolgáló módon integrálja mindegyik korszerű karbantartási stratégia elemeit, magába olvasztja azok módszereit éppúgy, mint a klasszikus karbantartási stratégiákat, az állapotfüggő PdM-et, a megelőző TMK-t, és a meghibásodásig üzemelést

Ez a tanulmány kitér a nagy értékű termelési folyamatok kulcsszereplőinek, a forgógépeknek a védelmi és diagnosztikai rendszereire, és a szabványokra. Ezeknek a rendszereknek elsődleges feladata a gépek és a technológia védelme extrém üzemzavari állapotokban, biztosítva a környezet, a termelés és a termelő eszközök károsodásának megelőzését, fenntartva az eszközök üzemképességét, megbízhatóságát.

1.2 BEVEZETÉS

A tanulmány egy irodalmi áttekintést ad az RCM karbantartási stratégia kialakításához és a karbantartást támogató, a forgógépek állapotának ellenőrzését, felügyeletét szolgáló technológiák meghatározásához. Ennek érdekében ismertetjük a szakirodalom eredményei alapján a termelő cégek gyártó eszközeinek negyedik generációs megbízhatóság központú karbantartási stratégiáját (RCM), a kockázat alapú felügyelet és karbantartás (RBIM) stratégiájával kombinálva. A korszerű, negyedik generációs karbantartási elveken alapuló stratégia informatikai kiszolgálása érdekében a karbantartás információellátást biztosító Asset Management szoftverek ismertetésére is kitérünk. Az Asset Management szoftverek sajátosságainak ismertetése kapcsán olyan műszaki-tudományos megoldások és rendszerek kifejlesztésére kívánjuk felhívni a figyelmet, amelyek egy termelő cég munkakultúráját, versenyképességét, a változó piaci igények rugalmas követésének képességét segíti, a termelés minőségét növeli, a gépek meghibásodása révén előálló termeléskiesések számát és időtartamát csökkenti. Az innovatív megoldások egy átfogó, korszerű, a világ élvonalába tartozó módszereket, gépállapot felügyeleti rendszereket integráló komplex karbantartási stratégia bevezetését célozzák, amelyben hardver és szoftver rendszer együttműködik a termelésirányítás és a vállalatirányítás egyéb folyamataival, annak integráns részévé válva.

A karbantartás módszereinek, szervezésének, menedzselésének, kulturális és stratégiai kérdéseinek óriási nemzetközi és hazai irodalma van. A hazai szakirodalomban a karbantartás témaköréhez kapcsolódó probléma-megoldási javaslatok kapcsolódnak a külföldi szakirodalomhoz követve annak fejlődési irányzatait és tükrözve az egyes irányzatok szemléletét. A globalizálódó világunkban, és olyan nyílt gazdaság esetén, mint a mienk ez természetes. A szemléletek összefonódása, a nagyvilágban kialakult karbantartási stratégiák alkotó átvétele, továbbfejlesztése saját ipari környezetünkre felerősödött. [

A javasolt koncepció szükségességét és lehetséges eredményeit szem előtt tartva elsősorban a termelő eszközök megbízhatóságának növelését feltáró projektek jegyében született publikációkat, gondolatokat tekintjük át. Néhány kulcsfontosságú munka eredményein és gondolatain keresztül próbáljuk ismertetni a vonatkozó szakirodalmat.

A karbantartásnak meg kell felelnie a változó követelményeknek, a növekvő társadalmi elvárásoknak a gépmeghibásodások, egészségre, biztonságra és környezetre gyakorolt hatásait illetően az ipar minden területén. Növekvő elvárások érvényesülnek a karbantartás hatásaival szemben a termék minőségére, a termelés megbízhatóságára, a gépek és termelési technológiák rendelkezésre állására és a költségekre vonatkozóan egyaránt.

A változások próbára teszik az ipar, a termelés minden ágát. A karbantartásban dolgozó szakembereknek új utakat kell keresni a gondolkodás és a cselekvés, a mérnöki- és a vezetői munka minden területén. Ugyanakkor a korábbi karbantartói rendszerek korlátai erőteljesebben érzékelhetővé válnak, attól függetlenül, hogy milyen mértékben megoldott a számítástechnikai támogatottságuk. Ezek a változások magukkal hozták azt, hogy a világon mindenütt keresik a karbantartás új megközelítéseit, új paradigmáit. Ezek az új karbantartási paradigmák stratégiai megközelítésben, átfogó koherens rendszerekben próbálják szintetizálni a régebbi bevált módszereket és az új fejlesztések eredményeit. 


left MSZ EN ISO 9001:2015:375/2018

Delta-3N Kft. 1996-2021. All rights reserved.