Az Azima DLI technológiája röviden

Kapcsolat

Elérhetőség:

Telefon:+36 75 510 115

E-mailt küldök

Kategóriák

Az Azima DLI 40 év alatt szerzett tapasztalatával és szakértelmével fejlesztett rezgésdiagnosztikai technológia felismeri a különböző forgógép hibákat már fejlődésük korai szakaszában. Számos megrendelőnél bizonyított már ez a módszer, amelynek hatékonysága a következő jellemzőknek köszönhető:

 • Adatgyűjtés (érzékelő kiválasztása és rögzítése)
 • Adatkezelés (jelfeldolgozás)
 • Állapot meghatározás (jellemző csúcsok)
 • Gépállapot értékelés (automatikus hibadiagnosztika)
 • Előrejelzés (javítás fontossági sorrendje)
 • Jelentés generálás (jegyzőkönyvek)

 

Adatgyűjtés/érzékelő kiválasztása és rögzítése

 

Az Azima DLI hordozható adatgyűjtői lehetőséget biztosítanak az egyes ICP betáplálású rezgésgyorsulás-, rezgés sebesség, valamint örvényáramú elmozdulás érzékellőkkel történő, mérésekre és jelfeldolgozási módszerek alkalmazására. A rezgésgyorsulás érzékelővel történő mérések esetén lehetőség van:

 • egy, kettő vagy három egyirányú rezgésgyorsulás érzékelő jeleinek egyidejű mérésére,
 • valamint triaxiális rezgésgyorsulás érzékelő használatára.

Az Azima DLI műszer által használt három egyirányú rezgésgyorsulás érzékelő alkalmazásával az adott mérőponthoz tartozó érzékelők jelei ugyanabban az időpillanatban kerülnek mérésre és mentésre, vagyis azonos idejű mintavételezés történik. Szemben más rezgésmérési eljárásokkal, melyek a tér három irányában a rezgésmérést egymást követően végzik el. Ilyen formában megvalósítható a mérések elvégzésére vonatkozó ISO-10816  szabvány által ajánlott - de nem kötelező - osztósíkokon történő mérés éppúgy, mint a triaxiális érzékelő alkalmazásával végrehajtott mérés.

Az Azima DLI hordozható adatgyűjtői képesek egyszerre három csatornán mintavételezni a rezgésjeleket, és ezzel egy időben a negyedik csatornán fázisjelet is mérni, amennyiben erre szükség van. Ez a mérési eljárás korrektebb adatfeldolgozást és kiértékelést tesz lehetővé, mint az egyirányú mérések végzésére felkészített műszerekkel az egyes irányokban végzett egymást követő mérések.

GYORS - A három irány adatai egyszerre kerülnek mentésre, nem kell áthelyezni az érzékelőt az egyes irányokba, és nem kell külön–külön mérni azokat. Az Azima DLI TRIO rezgésanalizátor családja, a Watchman® DCA-50™, DCA-31™ vagy DCX™, DCA-60™ adatgyűjtői alkalmasak a három irány egyidejű mérésére.

TELJES ADATÁLLOMÁNY - Minden Azima DLI rezgésmérő műszer két frekvencia tartományban végez mérést: alacsony tartományban a gép forgási sebességének tízszereséig, a magas tartományban a gépsebesség százszorosáig.

ISMÉTELHETŐSÉG – A rendszeres mérésekhez egy úgynevezett mérőtuskó rögzíthető az adott vizsgálati helyekhez. A triaxiális érzékelő felcsavarozásával a tökéletes jelátadás és az azonos mérőhely is megoldott. Több berendezés több mérési helyének megkülönböztetéséhez vonalkód alapú mérőpont azonosítás is alkalmazható.

A fontos, vagy kevésbé hozzáférhető gépek on-line felügyeletéhez nem gazdaságos minden mérőponton triaxiális érzékelő elhelyezése. Azima DLI rendszere rugalmasan kezeli és felhasználja az egyirányú érzékelőket, a sebességérzékelőket, és a különböző gépjellemzőket ellenőrző érzékelők jeleit, mint például a sebesség, a motoráram, hőmérséklet, vagy akár a nyomás adatokat.

 

Adatkezelés/jelfeldolgozás

 

Minden hordozható és on-line adatgyűjtő műszer támogatja az alábbi jel-átalakítási folyamatokat:

 • Spektrum/FFT (teljes hiba meghatározás)
 • Időjelek/orbitok (ütődések/sikló csapágyak)
 • Burkológörbe demoduláció (gördülőelemes csapágyak)
 • RMS (rezgésszintek)
 • Fázis (hiba meghatározás)
 • Cepstrum (harmonikusok elemzése)
 • Folyamatparaméter mérések

 

Állapot meghatározás/jellemző csúcsok

 

Az ExpertALERT™ hatékonyságának alapja a jellemző csúcsok beazonosítása a mérési spektrumban, amely a belső komponens alapú szabálybázis, és a felhasználó által megadott és specifikált gépadatok alapján valósul meg. A szoftver a beérkező spektrumokat a szabálybázisában található „referencia” jellemző csúcsokhoz hasonlítja –rendszerint 1 600, vagy 3 200 (maximum 25 600) vonalas felbontásban-, és ezek segítségével azonosítja a különböző géphibákat. A nagy felbontásnak köszönhetően ez az adat összehasonlító és értékelő technológia sokkal érzékenyebb a hagyományos 6-12 frekvenciás sávfelbontásnál.

 

Gépállapot értékelés/automatikus hibadiagnosztika

 

Azima DLI ExpertALERT™ rezgésdiagnosztikai szakértői szoftvere tartalmazza a szabálybázisú automatizált diagnosztikai modult, valamint az elemzéshez szükséges grafikus eszközöket, így a rendszer képes meghatározni a gépek hibáinak széles skáláját. Ez a diagnosztikai rendszer az ismételhető mérésekből és rezgésadatokból már a kezdeti stádiumban beazonosítja a legtöbb géphibát, követi annak fejlődését, meghatározza a mértékét. A rendszer a több mint 4700 belső szabály alapján képes felismerni több mint 950 hibát 47 különböző gépkomponensben.

 

Jelentésgenerálás/jegyzőkönyvek

 

A rendszer másik nagy előnye és egyedülálló képessége, hogy minden méréshez jelentést készít, amelyben felsorolja a következő fontos állapot jellemzőket és információkat:

 • Megállapított géphibák
 • A hiba mértéke (rendben, kismértékű, közepes, súlyos, extrém)
 • Specifikált karbantartási javaslatok
 • Javítás fontossága (kívánatos, fontos, kötelező)
 • A hibák megerősítéséhez tartozó rezgés adatok

Ezeket a kapott információkat sokkal könnyebb értelmezni azoknál a nyers adatoknál és spektrumoknál, amit számos rezgés analizáló rendszer nyújt. Az adatok szűrése, elemzése a hiba meghatározása és a jelentés készítése teljesen automatizált folyamat, így más rendszerekhez képest órákat, esetleg napokat lehet megtakarítani egy-egy feladatsor megoldása során.

 

Az ExpertALERT™ pontossága rendkívül nagy

 

 • 99% megbízhatóság a hiba kizárásakor,
 • 96% megbízhatóság a hiba beazonosításakor,
 • 89% megbízhatóság a hiba súlyosságának megállapításakor.

left MSZ EN ISO 9001:2015:375/2018

Delta-3N Kft. 1996-2021. All rights reserved.