Kockázat alapú karbantartás

Kapcsolat

Elérhetőség:

Telefon:+36 75 510 115

E-mailt küldök

Kategóriák

Forgógépek Dinamikus kockázati mátrixa

 

Kockázati mátrix automatikus kockázati besorolással

 

Az általunk alkalmazott rezgésdiagnosztikai technológia megfelelő alapot biztosít a Kockázat alapú karbantartási stratégia (RBM - Risk Based Maintenance) bevezetéséhez.

A kockázat alapú karbantartási rendszer (RBM) fő jellemzői az alábbiak:

 • Komplex következmény rendszert használ
 • Felhasználja a műszaki diagnosztika eredményeit
 • Együttesen veszi figyelembe a műszaki és gazdasági információkat
 • Karbantartási munkák rangsorolásához a kockázati mátrixot használja

A kockázati mátrix használata a kockázatelemzés egyik gyakorlat-orientált megközelítése. A mátrix segítségével ábrázolják a kockázatot, mint a negatív hatású esemény bekövetkezési valószínűségének és a lehetséges negatív hatások (következmények) mértékének szorzatát.

Kifejlesztettünk egy fél-kvalitatív kockázat becslő eszközt, a Risk Analyzert, amely az ExpertALERT™ rezgésdiagnosztikai szakértői rendszer eredményeit felhasználva egy dinamikus kockázati mátrixban jeleníti meg a berendezés aktuális kockázati besorolását. A kockázati mátrix egyik oldalán az adott szempontrendszer szerinti következmény, a másik oldalán a valószínűségi változó áll. A következmény és a valószínűség eredményeként kapjuk a kockázat becslését, vagyis a kockázati besorolást. A kockázati mátrix egy táblázat, melynek segítségével egy fix értéket rendelünk az azonosított kockázathoz. Minden azonosított kockázathoz 1-től 5-ig terjedő kategória besorolási értéket rendelünk a valószínűség és a következmény oldalon egyaránt.

 

Kockázati valószínűség

 1. Valószínűtlen – szinte biztos, hogy nem következik be
 2. Csekély – nagyon kicsi az esélye
 3. Esetleges – lehetséges, korábban már bekövetkezett
 4. Valószínű – nagy eséllyel megtörténik
 5. Gyakori – biztosan bekövetkezik

Kockázati következmény

 1. Majdnem elhanyagolható következmény – egyszerűen megoldható
 2. Kismértékű hatása lehet a költségekre, vagy az ütemtervre. Néhány nap is szükséges lehet a javításra
 3. Közepes probléma, figyelemre méltó hatása lehet a költségekre, vagy az ütemtervre. A tervek illetve az ütemterv megváltoztatását is eredményezheti.
 4. Súlyos probléma, amely hatással lehet a feladat hitelességére és integritására. További ráfordításokat igényelhet. A feladat újratervezését igényelheti.
 5. Kritikus. A feladat meghiúsulását okozhatja. Katasztrófa szintű következmény, amelynek hatása túlmutat a cég keretein.

A kockázat valószínűségének meghatározására az ExpertALERT™ szabálybázisú szakértői rendszer által szolgáltatott automatikus gépállapot elemzés eredményeit használjuk. A szakértői rendszer által meghatározott hiba súlyosságát az alábbi táblázat alapján vesszük figyelembe a kockázati valószínűség meghatározásánál:

Kategória

Hiba súlyosság

Valószínűség

5

Kismértékű

Valószínűtlen

4

Közepes

Csekély

3

Súlyos

Esetleges

2

Tartósan súlyos

Valószínű

1

Extrém

Gyakori

 A kockázat valószínűségi kategóriái

Kockázati besorolás

A kockázati következmény besorolásánál figyelembe vesszük a személyek biztonságára és egészségére, a környezetre, és a gazdaságosságra ható következményeket, valamint a vállalat megítélését érintő következményeket is. Mindegyik következmény öt kategóriára van osztva a következmény súlyossága alapján. Szemléltetésként az alábbi táblázat összefoglalva mutatja a kockázati következmények egyes kategóriáinak egy lehetséges típusú szöveges megfogalmazását.

 

Kockázati érték

Kategória

Magyarázat

I

(piros)

Elfogadhatatlan

Műszaki és/vagy adminisztratív eszközökkel szükséges csökkenteni. A gép azonnali karbantartási intézkedéseket igényel.

II

(narancs)

Nemkívánatos

Műszaki és/vagy adminisztratív eszközökkel szükséges csökkenteni. A következő karbantartási periódusra ütemezni kell a gép karbantartását.

III

(szürke)

Bizonyos fokig elfogadható

Ellenőrizni kell, hogy az eljárások és az ellenőrzés megfelelőek-e. A diagnosztikai mérések gyakoriságát célszerű növelni.

IV

(fehér)

Elfogadható

Nem igényel intézkedést

A kockázat besorolás kategóriái

A fent említett következmény szempontokon túl a forgógépek a technológiai láncban betöltött szerepük figyelembevételével kerülnek besorolásra. A besorolás pontosságát a nagy üzemi tapasztalattal rendelkező helyi szakemberek közreműködése biztosítja. A kockázati következmény kategóriák természetesen más szempontrendszer szerint is kialakíthatók, mindig az adott alkalmazási területhez szabhatók.

A következő lépés a kockázat különböző mértékeinek meghatározása a kockázati mátrixhoz. A mátrixban egyértelműen el kell különülnie az elfogadható és az elfogadhatatlan kockázatot jelentő mezőknek. Négy kategóriát definiáltunk a kockázat mértékének osztályozására.

A Risk Anlayzer szoftver a korábbiakban részletezett módszer alapján képes az on-line, vagy off-line diagnosztikai rendszer felügyelete alá tartozó forgógépek automatikus kockázati besorolására.

 

 


left MSZ EN ISO 9001:2015:375/2018

Delta-3N Kft. 1996-2021. All rights reserved.