Diagnosztikai képzések

Kapcsolat

Elérhetőség:

Telefon:+36 75 510 115

E-mailt küldök

Kategóriák

GÉPÁLLAPOT FELÜGYELETI AKADÉMIA (GFA) - Államilag elismert műszaki diagnosztikai képzések

A GFA a Delta-3N Kft. által kidolgozott képzési terv. Célja az iparban dolgozó gépész, műszerész és erősáramú villamos szakemberek, technikusok, mérnökök és vezetők szakmai továbbképzése a gépállapot felügyelet területén. A képzés nagy hangsúlyt fektet a forgógépek, technológiai csőrendszerek, gépalapok, erősáramú berendezések és gyengeáramú rendszerek meghibásodásainak vizsgálatára, kenéstechnikai problémáira, diagnosztikájára, esetleges tömörtelenségek feltárására. Az állapotfelügyeleti eljárások a rezgésdiagnosztika, a termovíziós vizsgálatok, a kenéstechnika és az ultrahangos szivárgás- és hibadiagnosztika szakterületeit öleli át, és foglalkozik a forgógépek kiegyensúlyozásával és az egytengelyűség állítással. A képzés során a karbantartási stratégiák eszköztárát megalapozó állapotfelügyeleti, hibadiagnosztikai eljárásokat oktatjuk. Ennek keretében áttekintjük a vizsgálati eljárások elméleti alapjait, méréstechnikáját és ezek gyakorlati alkalmazásait esettanulmányok ismertetésével. A gyakorlati tréning keretében műszerekkel és mérési módszerekkel és az eredmények kiértékelésével ismertetjük meg hallgatóinkat. A képzés középpontjában az elméleti alapok megértése és a gyakorlati tréning áll, melyet a Gépállapot Felügyeleti Gyakorló Központban valósítunk meg.

Cégünk felnőttképzési intézmény, nyilvántartásba-vételi száma: E-000480/2014.

A képzés tanfolyamainak tematikái, szervezése, vizsgarendje az ISO 18436 szabvány követelményei, előírásai szerint épülnek fel, és az oktatási rendszer állami minősítését a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 18. §-a szerint akkreditáltattuk.

Cégünk felnőttképzési kurzusai összetett és rugalmas rendszert képeznek, melynek alapját államilag jóváhagyott és az ISO 18436 szabvány követelményeihez igazodó tematikával rendelkező szakmai tanfolyamok alkotják. Az itt szerzett ismereteket tovább lehet mélyíteni a cégünk által szervezett szakmai workshop-okon való részvétellel. A képzés egyes kurzusai egymásra épülnek, ugyanakkor szakmailag független területek is vannak a továbbképzés rendszerében. Így a rezgésdiagnosztika területén van hat tanfolyam az ISO 18436-2 szabvány előírásainak megfelelően. Ezek tematikái, tananyagai egymásra épülnek. Ezektől a tanfolyamoktól függetlenek a Termográfia szakterület tanfolyamai (ISO 18436-7), az Ultrahang Emissziós Gépállapot Vizsgálat (ISO-18436-6), a Gép Kenéstechnikai Elemző (ISO 18436-4), valamint a Kenéstechnikai Laboratóriumi Elemző tanfolyamok (ISO 18436-5), melyek ismeretanyaga külön-külön szintén egymásra épül.

Az előadási anyagok diáit kinyomtatott kicsinyített formában közreadjuk, valamint a tanulást támogatják szakkönyveink is.

Az egymásra épülő kurzusokat egymás után kell elvégezni, de rugalmasan lehet más szakterületek egymásra épülő kurzusaira párhuzamosan jelentkezni saját igény szerint. Lehetőség van az egyes szakterületek különböző mélységű elsajátítására a tanfolyamok és a kiegészítő képzések megválasztásával, oktatási blokkok sajátos, egyéni kialakításával. A tanfolyamok részletes programját a kurzusok ismertetőiben megtalálhatók.

A szakterület egymásra épülő tanfolyamainak elvégzése az adott szabvány által meghatározott kategóriájú szakismeretet biztosítanak, és a sikeres vizsga feljogosítja a kurzus elvégzőjét sikeres vizsga után a megfelelő cím viselésére.

Érvényesség

Minden tanfolyami vizsga az ISO 18436 szabvány szerint 5 évig érvényes. Az újra érvényesítéshez a megfelelő megújító tréningeken kell részt venni, ismeretfrissítő tanfolyamot kell elvégezni és újra sikeres vizsgát kell tenni. A két vizsga között a szakterület témakörében szervezett Workshopok valamelyikén legalább egy alkalommal részt kell venni.

Számonkérés módja

A tanfolyamok mindig konzultációval írásbeli és gyakorlati modulzáró vizsgával zárulnak a vizsgabizottság felügyeletével. A vizsga sikeres teljesítésének feltételeit a tanfolyamok moduljainak részletes leírásában ismertetjük. A vizsgákat megelőzően konzultációt is szervezünk, melyen a részvétel opcionális, de ajánlott.

A tanfolyamok elméleti előadásokból és gyakorlati tréningből állnak, bentlakásos formában szervezzük őket. Az intenzív munkához a koncentráló képesség megőrzése érdekében szabadidős programokat szervezünk. A tananyag mélyebb megértését és elsajátítását szakkönyveink segítik, melyek szintén az oktatási rendszerünk részét képezik.

Támogató Workshopok

A szakmai ismeretek megerősítése és frissítése érdekében a tanfolyamok elvégzését követően javasolt részt venni az Workshopjainkon, ahol az adott tanfolyamok szakterületén aktív munkát végző szakemberek tartanak előadásokat az általuk alkalmazott vizsgálati eljárásokról és nem triviális problémák megoldásairól, esettanulmányokról. Ezek a GFA képzési tervének szintén részei.

Az a szakember, aki az összes szakterületen képesítést szerez (a kenéstechnikai szakterületek közül ehhez elegendő csak az egyik kurzus sorozat sikeres elvégzése) és ismeretei elmélyítéséhez legalább négy Workshopon részt vesz, az megkapja a GFA Állapotfelügyeleti szakértője címet is.

Az oktatások helyszíne

A tanfolyamok helyszíne Mernyén, a Mernyei Vadászház van. Az összevont bizottsági vizsgákat és pótvizsgákat szintén évente kétszer, a kurzusokat követően szervezzük.

A szakmai képzések elméleti és gyakorlati része egyaránt fontos. A gyakorlati mérések elvégzésére a Gépállapot Felügyeleti Gyakorló Központban (GFGYK) kerül sor, ami egy tanműhely és laboratórium. Itt géphiba szimulátorok és kisebb teljesítményű ipari forgógépek és egyszerűbb rendszerek kerülnek felállításra, a tananyag tematikája szerinti géphibák diagnosztikai NDT (Non Destructive Testing - roncsolás mentes vizsgálati eljárás) módszerekkel történő meghatározása, valamint a műszerek és szoftverek használatának elsajátítása céljából:

  • on-line és off-line rezgésmérés működő forgógépen
  • különböző rezgésmérési eljárások gyakorlati kipróbálása és abból gépállapot diagnosztika
  • hőkamerás mérések működő rendszerek vizsgálatával (villamos hiba, csapágy hiba, stb.)
  • kenőolaj csere álló forgógépnél, kenőolaj diagnosztika elvégzése előre begyűjtött kenőolaj mintákon
  • szivárgás detektálás mérés működő forgógépen (mechanikus tömítés hiba kimutatása)

left MSZ EN ISO 9001:2015:375/2018

Delta-3N Kft. 1996-2021. All rights reserved.