Vállalati PdM, információs szoftverek

Kapcsolat

Elérhetőség:

Telefon:+36 75 510 115

E-mailt küldök

Kategóriák

IFFS

Information & Fault Statistic System
Gépállapot jelentések és rezgésparaméterek
megjelenítésére, hiba statisztikai vizsgálatok.


Interface

CMMS connection, szakértői elemzések
eredményeinek átküldése a CMMS
szoftverbe,méréstervezés, ütemezés.


BDES

Board of Diagnostic Expert Systems szakértői
rendszerek vizsgálati eredményeinek
integrált megjelenítése.


Risk Analyser

Forgógép állapotfüggő Kockázati
Mátrix dinamikus megjelenítése,
automatikus kockázati besorolás.

Diagnosztikai elemző
jelentéskészítő szoftver
 
 

További információk, Ajánlatkérés

 

Karbantartást támogató ALERT szoftverek

A szoftvercsalád elemei:

Cégünk az állapotfüggő– és a kockázat alapú karbantartáshoz (PdM & RBM) kínál különböző szoftvereket, melyek jelentős segítséget nyújtanak a döntések előkészítésében. Ez a karbantartási szoftvercsalád a különböző vizsgálati technológiák eredményeit integrálja, igény esetén kapcsolódva az adott CMMS rendszerhez. Ezáltal hatékonyabb karbantartástervezés valósítható meg.

 • ThermoALERT: A hőképek elemzése és tárolása
 • OilALERT: Olajvizsgálati eredmények elemzése és tárolása
 • FerroALERT: Ferrográfiai adatok elemzése és tárolása
 • LeakageALERT: Szivárgásmérések eredményeinek dokumentálása és trendfigyelése
 • Risk Analyzer: Adott gép kockázati besorolása állapotától és feladatától függően
 • BDES - Board of Diagnostic Expert Systems: A különböző szakértői rendszerek eredményeinek integrált megjelenítése
 • IFSS - Information & Fault Statistic System: Gépállapotra vonatkozó és statisztikai jelentések megjelenítése webes felületen
 • ExpertALERT >> CMMS connection: A mérések alapján elkészült szakértői jelentések és ütemezések küldése CMMS rendszerbe

ThermoALERT

PdM információs szoftverekA ThermoALERT szoftver lehetőséget biztosít a termovíziós képek központi helyen való tárolására, a képek alapján szakértői jelentések létrehozására, adatok visszakeresésére és hőmérsékleti trendek készítésére. A ThermoALERT szoftver saját, önálló adatbázissal rendelkezik, de kapcsolatban van ExpertALERT szoftver rezgésdiagnosztikai adatbázisával is. Innen veszi át a műszaki hely hierarchiát és lekérdezi, rezgésdiagnosztikai jelentésekhez tartozó hibákat.

A program segítségével megerősíthetők a rezgésanalízissel feltárt géphibák, illetve azonosíthatók a termográfiával feltárható problémák. Mérési pontok adhatók a vizsgált berendezések modelljéhez, melynek azonosítását digitális kép segíti. A hasonló hőképek gyorsabb elemzéséhez, vagy kiértékeléséhez automatikus jelentésgeneráló funkció tartozik. Az elemzői munkát kiértékelő sablonok segítik. A sablonokban a vizsgálat szempontjából érdekes területek és vonalak jelölhetők ki. A területen belül minimális-, maximális- és átlaghőmérséklet határozható meg, melyek a további trendvizsgálat alapját képezik. A vonalak mentén megjeleníthető a hőmérséklet eloszlása. A jelentésgeneráló rendszer lehetőséget ad a rezgésdiagnosztikai vizsgálatok eredményeinek és a termográfiai elemzéseknek az összevetésére.

OilALERT

Az OilALERT szoftver elsődleges feladata az olajelemzések szakértői jelentéseinek rendezett tárolása, az adatok, statisztikák, trendek megjelenítése. A felhasználó rendszerint más cég olajvizsgáló laboratóriuma által készített elemzéseket, jelentéseket ad át cégünknek további vizsgálatok végzése céljából. Az olajelemzések eredményei kerülnek feltöltése az OilALERT adatbázisába. A szoftver nem csak tárolja a mért adatokat, hanem trendeket készít, határérték túllépéseket figyel és lehetőséget ad arra, hogy az eredményeket összevessük más diagnosztikai technikák eredményeivel.

FerroALERT

Tárolja a Ferrográfiai elemzések eredményeit, és lehetőséget biztosít az adatok további vizsgálatára, jelentéskészítésre. A Ferrográfiai elemzéseket és jelentéseket a megrendelő adja át, vagy cégünkkel kötött szerződés alapján mi biztosítjuk. Az elemzést végző szakember segítséget kap munkájához azáltal, hogy elérheti az ExpertALERT szakértői szoftverrel végzett rezgésdiagnosztikai kiértékelések eredményeit. Mód van arra, hogy megerősítse a rezgésdiagnosztikával megállapított géphibák meglétét, vagy kiegészítse azokat a sajátos Ferrográfiai vizsgálatok eredményeivel. A figyelt paraméterek trendelemzése további információt ad a gép állapotának fejlődéséről.

LeakageALERT

A LeakageALERT feladata a szivárgásmérések eredményeinek tárolása egy központi adatbázisban, statisztikák és trendek létrehozása. A szoftver segítségével mód van arra, hogy más diagnosztikai technológiák eredményeivel is összevessük a szivárgásmérés eredményeit.

Risk Analyzer

A Risk Analyser szoftver meghatároz az adatbázisban található minden gépre egy stratégiai besorolást. Ez a besorolás bármikor elérhető, és a gép állapotának függvényében változik.

A besorolás két fontos részből áll:

 1. Következmény kategória: szükség van a berendezések technológia-függő következmény kategóriáinak meghatározására, figyelembe véve a biztonsági, gazdasági, környezeti és egészségügyi hatásokat. A gépek kategóriába sorolását a felhasználó szakemberei végzik, akik jól ismerik a technológiát, a gép technológiában elfoglalt helyét és a hipotetikus katasztrófaszerűen bekövetkező gépmeghibásodás következményeit. A besorolás a kockázatelemzésnek szükséges, de nem elégséges feltétele.

 

 1. Valószínűség kategória: a vizsgált gép rezgésdiagnosztikai elemzése alapján történik meg a valószínűség kategória meghatározása. A kategóriába sorolás dinamikus, függ a berendezés állapotától, az azonosított hibák legsúlyosabbikának mértékétől, a hibák fajtájától és a hibák fejlődésének dinamikájától.


PdM információs szoftverekA különböző hibanagyság kategóriák:

 • 5: kismértékű hiba
 • 4: közepes
 • 3: súlyos
 • 2: tartósan súlyos
 • 1: extrém

 

BDES – Board of Diagnostic Expert Systems

A BDES szoftver kapcsolja össze az egyes szakértői rendszereket, így a legfontosabb adatok egy helyen megtalálhatók, egy képernyőn integráltan megjeleníthetők. Ez mutatja a gépek valós állapotának összképét. A közös képernyőn egy kis téglalappal jelölve színkódoltan jelennek meg a gépekre vonatkozó utolsó vizsgálatok eredményei. A részletes jelentés előhívható az adott jelekre kattintva.

Az eredmény:

PdM információs szoftverek

IFFS - Information & Fault Statistic System

 

Az IFSS szoftver segítségével megjeleníthető az összes mérési adat és függvény, az elemzések eredménye, a jelentések, a gépek aktuális állapotára vonatkozó adatok és trendek, melyek az adatbázisokban letárolásra kerültek. Különböző statisztikák készíthetők a géphibák eloszlásáról időben és területi bontásban. A vizsgálatokhoz használt statisztikák sokfélesége lehetővé teszi olyan információk kiszűrését, mint például a leggyakrabban fellépő hibák, a legsúlyosabb géphibák. Segít kideríteni, hogy melyek azok a technológiai rendszerek, vagy területek, ahol gyakoribbak a meghibásodások, vagy kik azok a beszállítók, akiknek a termékei gyakrabban okoznak gépmeghibásodást, stb. A kapott információk segítik a karbantartókat és a döntéshozókat abban, hogy a leggyakrabban előforduló és a legsúlyosabb károkat okozó géphibákra koncentráljanak, a megfelelő beszállítókat válasszák ki, a raktárkészletüket optimalizálják, vagy a karbantartástervezést javítsák, stb.

 

PdM információs szoftverek

 

ExpertALERT >> CMMS kapcsolat

A kapcsolat feladata, hogy jelzéseket, figyelmeztetéseket küldjön a számítógépes karbantartás irányítási rendszerbe. Ezt a számítógépes kapcsolatot biztosító interface szoftvert a megrendelő IT/IS szakembereivel közös munkában cégünk fejleszti ki. Csak a gépállapotra vonatkozó adatok kerülnek átadásra, melyek alapján munkamegrendelők generálhatók, valamint a gépek kockázati besorolása, amely szintén hatással van a munkamegrendelők kiadására.


left MSZ EN ISO 9001:2015:375/2018

Delta-3N Kft. 1996-2021. All rights reserved.