Alapfokú Termográfiai ismeretek

 

Rövid tartalom

 • A termográfia hőfizikai alapjai
  • Termodinamika főtételei
  • A hőközlés módjai
  • Sugárzási törvények
 • Termográfia gyakorlatának alapjai
  • Céltárgy felülete- emisszió, reflekszió
  • A közvetítő közeg
 • Mérőműszerek
  • Az infravörös hőkamerák típusai, működése
  • Az infravörös termográfia története
  • Termokamerák felépítése
  • Termokamerák műszaki jellemzői
  • Készülékek pontossága, hitelesítése
 • Termokamerák alkalmazása a gyakorlatban
  • Termokamera kezelésének elsajátítása
  • Különböző termális jelenségek vizsgálata
  • Épületek és különböző berendezések, folyamatok vizsgálalata

Írásbeli vizsga

A tanfolyam résztvevői írásbeli vizsgát tehetnek, amely eredményes vizsga esetében az ipar által elismert végzettséget jelent.

 

Tanfolyam célja, elérhető kompetenciák

 

A tanfolyam célja a termográfiai elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása, a hőközlési módok megjelenésének megértése, és a megbízható mérések elvégzéséhez szükséges alapvető ismeretek megszerzése. Aki elvégzi a tanfolyamot alkalmassá válik a hőkamerák kezelésére, hőképek készítésére.